ویزای پرستاری و مراقبت از سالمندان و کودکان

پرستاری – راهی برای اقامت دائم
اکنون سه راه برای درخواست اقامت دائم، بر اساس تجربه کار در کانادا، وجود دارد. اگر واجد شرایط هستید، می توانید از هر یک از این گزینه ها استفاده کنید.

برنامه مراقبت  و پرستاری از کودکان
شما می توانید از طریق مراقبت از کودکان درخواست ویزای دائمی کنید.اگر حداقل دو سال  در کانادا به طور تمام وقت خدمات مراقبتی ارائه دهید میتوانید درخواست اقامت دائم بدهید.

مراقبت از افرادی که نیازمند مراقبت های ویژه هستد
شما می توانید از طریق مراقبت از افرادی با نیازهای پزشکی مخصوص درخواست اقامت دائم کنید، البته حداقل دو سال باید از زمان شروع کاریتان در کانادا گذشته باشد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد مهاجرت به کانادا با ما تماس بگیرید

WhatsApp chat