مهاجرت به کانادا از طریق درخواست پناهندگی

کانادا به عنوان یک امضا کننده کنوانسیون پناهندگان در سال ۱۹۵۱، وظیفه حفاظت از پناهندگان واقعی به عهده گرفته است.
بر طبق کنوانسیون ژنو،  پناهنده فردی است که مجبور به فرار از کشور خود به دلیل آزار و اذیت، جنگ و یا خشونت است .. یک پناهنده به دلیل علایق نژاد پرستی، مذهب، ملیت، عقاید سیاسی یا عضویت در یک گروه اجتماعی خاص، در معرض ازار و اذیت و شکنجه قرار دارد و نمیتواند به کشور خودش بازگردد. جنگ و خشونت قومی، قبیله ای و مذهبی علل اصلی پناهندگان و  فرار از کشورشان است.

کانادا خود را ملزم کرده است که از پناهندگان واقعی محافظت کند، و  افرادی که خود به کانادا می آیند

می توانند در اداره  پناهندگی در هر نقطه مرزی یا در داخل کانادا درخواست پناهندگی کنند.

پناهندگی انواع گسترده و مختلفی دارد و اگر فکر میکنید که واجد شرایط برای دریافت اقامت کانادا از طریق پناهندگی هستید با ما تماس بگیرید تا راههای آسان را در اختیار شما قرار دهیم.

برای اطلاعات بیشتر در مورد مهاجرت به کانادا با ما تماس بگیرید

WhatsApp chat