مجوز کار در کانادا

در اکثر موارد، شما مجاز به کار در کانادا هستید. معمولا، شما باید درخواست اجازه کار خود را از خارج از کانادا ارسال کنید.

ویزای کاربه شما اجازه نمی دهد که به طور دائم در کانادا زندگی کنید. برای به دست آوردن اقامت دائم،شما باید از طریق یکی از راههای دریافت اقامت دائم مهاجرتی واجد شرایط باشید.

به طور کلی، دو نوع مجوز کار وجود دارد: مجوز های کاریاز طریق کارفرما و مجوز کار آزاد.

ویزای کاراز طریق کارفرما به شما اجازه می دهد با توجه به شرایط ویزای کار خود، و نام کارفرما، مدت زمان ویزای کار و محل کار (در صورت لزوم) در کشور کانادا کار کنید. شرکتی و یا ارگانی که از شما دعوت به همکاری مینماید باید تایید کند که هیچ شهروندی یا ساکنان دائمی کانادا برایگرفتن شغلی که به شما پیشنهاد کرده اقدام نکرده اند و اصلا با این تخصص در کانادا وجود ندارد و بنابراین دولت کانادا اجازه استخدام کارگران خارجی را می دهد. معمولا کارفرمایان باید اجازه استخدام کارگر خارجی(LMIA) را داشته باشند تا بتوانند شما را استخدام کنند.

ویزای کار آزاد در بعضی موارد اجازه انجام دادن کارخاصی نیست، این بدان معنی است که نیازی به دریافت LMIA وجود ندارد وهمچنین نیازی به پیشنهادکاراز طریق کارفرما نیز نیست. شما ممکن است برای دریافت مجوز کار آزاد واجد شرایط باشی برای مثال اگر شما یکی از این شرایط را دارا باشید میتوانید درخواست این ویزا را بدهیدد: (الف) دانشجوی کارشناسی ارشد بین المللی (اجازه کار تا ۳ سال)؛ (ب) اگر همسر کارگر ماهر یا دانشجوی بین المللی باشید؛ (ج) اگردر انتظار دریافت اقامت دائم در کاناد هستید و پرونده دریافت اقامت دائم شما باز است یکی از اعضای خان.اده شما مثلا همسر در انتظار دریافت ویزای دائم کانادا میباشد؛ (د) پناهنده ؛ (ال) و یا اگر نیروی کار جوان هستید که در کلاس های بین المللی شرکت می کند.

مجوز کار در کانادا

برای اطلاعات بیشتر در مورد مهاجرت به کانادا با ما تماس بگیرید

WhatsApp chat